Integritetspolicy

Välkommen till NuvoAir! Våra produkter och tjänster är utformade för att kontrollera luftvägarna, och vi är stolta över att vi kan förbättra våra kunders hälsa. Den här policyn kommer att förklara hur vi hanterar informationen vi samlar in när du besöker vår webbsida eller använder våra produkter eller tjänster (”tjänsterna”). Den förklarar även hur vi använder och delar informationen. Datum för den här integritetspolicyn är den 1 augusti 2017.

Den här integritetspolicyn ersätter eventuella tidigare överenskommelser eller versioner av policyn mellan dig och NuvoAir för användning av våra tjänster.

Vilken personlig information samlas in, och när?

För att tillhandahålla NuvoAirs tjänster och för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av dem behöver vi samla in och behandla din personliga information. Vänligen notera att du för över personlig information till oss:

 • När du besöker och använder våra webbsidor

Vi samlar in viss information när du använder vår webbsida, eller när du fyller i våra frågeformulär, skriver en kommentar på sidan, delar en av våra sidor på sociala medier, beställer en produkt, etc. Viss information samlas in även om du inte har ett konto hos NuvoAir. Informationen som kan samlas in när du besöker och använder våra webbsidor inkluderar:

 • Information om din identitet;
 • Cookies; och
 • Din plats, när den funktionen är aktiverad på din smartphone/enhet;
 • När du skapar ett NuvoAir-konto

När du skapar ett NuvoAir-konto får du tillgång till våra enheter och applikationer. Därför måste du ange viss information för att legitimera dig själv. Det personliga NuvoAir-kontot är den viktigaste delen av tjänsterna vi erbjuder. Det låter dig komma åt och kontrollera dina personliga uppgifter. Dessa uppgifter samlas in och används när du skapar ett konto och/eller en profil, när du loggar in på ditt konto, beställer en produkt genom ditt konto, etc. Viktig information som du kan ange när du skapar ett NuvoAir-konto är:

 • Identitetsuppgifter som användarnamn, för- och efternamn, e-postadress och ditt land (obligatoriskt);
 • När du använder våra applikationer

Ditt NuvoAir-konto låter dig använda NuvoAirs applikationer. När du interagerar med dessa applikationer får du åtkomst till NuvoAirs tjänster och funktioner. Genom dessa interaktioner kommuniceras viss information till oss när du laddar ner, installerar eller använder applikationen och dess funktioner. Detta kan till exempel vara att du skapar en profil åt dig själv eller åt en annan person som du hanterar kontot åt, gör lungfunktionstest, fyller i frågeformulär eller fält i applikationen, etc.

Informationen som du kan skicka när du använder våra applikationer (d.v.s. när du skapar en profil) utöver informationen du tillhandahåller när du skapar ett konto är:

 • Identitetsinformation såsom ditt för- och efternamn och födelsedatum (obligatoriskt);
 • Fysisk information som vikt och längd (obligatoriskt);
 • Annan personlig information såsom etnicitet (obligatoriskt);
 • Hälsoinformation såsom spirometridata från spirometern;
 • Speciell personlig information såsom information om diagnoser, medicin och etnicitet för att tillhandahålla tjänsterna på bästa möjliga sätt (frivilligt);
 • Cookies; och
 • Lokaliseringsuppgifter (om denna funktion är aktiverad på din smartphone/enhet).
 • När du kontaktar vår kundtjänst

När du kontaktar NuvoAirs kundtjänst tillhandahåller du information som låter oss identifiera dig. Informationen du delar med oss är konfidentiell när du kontaktar oss genom vår webbsida eller skickar ett brev till oss.

För att svara på din förfrågan kan viss information om dig kommuniceras till vårt team tills vi har svarat på din fråga eller löst ditt problem. Vi säkerställer att våra team följer vår integritetspolicy och lokala lagar om datahantering.

Informationen som du kan ange när du kontaktar vår kundtjänst är:

 • Information om din identitet;
 • Information om din lungfunktion;
 • Aktivitetsdata;
 • Din plats; och
 • Cookies – tekniska funktioner.

Varför används min information, och vad är den rättsliga grunden för detta?

För att presentera din information till dig och erbjuda användning av våra tjänster

Informationen som skapas visas i våra applikationer. Informationen kan vara rå eller behandlad data. Vissa funktioner eller tjänster som du kan använda kan kräva specifik datahantering. Till exempel kan vi behöva behandla information om din lungfunktion för att tillhandahålla tjänsterna.

För att förbättra NuvoAirs produkter och tjänster

Vi behåller aktivitetsloggar för att förbättra våra produkter och tjänster och för att säkerställa att plattformen är tillgänglig. Detta görs i enlighet med bästa praxis och lokal lagstiftning. Vi arbetar aldrig med data som identifierar dig om du inte har godkänt detta, såsom om du har angett information som behövs för att lösa ett problem som du har kontaktat vår kundtjänst om.

För att kommunicera med dig                         

Om berättigat intresse finns kan vi använda viss data för att erbjuda undersökningar, tävlingar, rabattkuponger eller evenemang som du kan medverka i om du vill. Uppgifterna kan även användas för att informera dig om våra produkter i form av funktioner, rabatter och erbjudanden från NuvoAir eller våra samarbetspartners, eller för att lansera nya produkter. Du kan välja att avregistrera dig och slippa få sådan information genom att klicka på länken för att avsluta din prenumeration som du hittar i e-postmeddelanden från NuvoAir.

För att sammanställa statistik och/eller aggregerad dataanalys

Vi säljer inte din information utan ditt tillstånd. Vi tror att data kan främja ett kollektivt intresse och kan sammanställa statistik och analyser genom insamlad information. I sådana fall anonymiseras och/eller aggregeras informationen i förhand för att säkerställa att din integritet skyddas. Data som anonymiseras på detta sätt, och som då inte längre utgör personlig information, används främst för att: 

 • Förbättra NuvoAirs produkter och tjänster, och:
  • Förstå hur produkterna och tjänsterna används, och hur de kan förbättras
  • Förbättra användarupplevelsen för våra besökare på våra webbsidor och applikationer
  • Publicera research, blogginlägg, artiklar eller statistik;
 • Visa på produkternas effektivitet genom att:
  • Ta del av vetenskapliga studier, till exempel hälsostudier
  • Kommunicera genom vår blogg, reklam eller media för att informera allmänheten om hur produkterna fungerar, och;
 • Uppmärksamma allmänheten eller organisationer på hälsofrågor och:
  • Visa allmänna analyser på webbsidan;
  • Producera webbsidor och interaktiva diagram för att presentera denna statistik och våra analyser
  • Framställa studier, analyser och allmänna statistiska studier för allmänheten eller för andra organisationer. Därför kan vi genomföra studier om relevanta hälsoaspekter och nya tillvägagångssätt (ex. för vitböcker om hälsa), statistik om lunghälsa, etc.
  • Informera allmänheten om nya aspekter eller hälsorisker. Därför skickar vi vår statistik och dessa analyser till media.

För att uppfylla vissa rättsliga krav

Om nödvändigt kan vi dela din personliga information för att uppfylla rättsliga krav, d.v.s. i enighet med domstolsbeslut, gällande lagstiftning eller andra rättsliga mekanismer.

Medgivande

Hantering av information om din plats, cookies, speciell personlig information och all delning eller överföring av data till samarbetspartners baseras på det medgivande som vi ber dig om genom webbsidan och/eller appen. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst genom att radera ditt konto eller kontakta NuvoAir. Dock påverkar ett återkallande inte lagligheten av behandling av din data som gjorts före detta återkallande.

Vad har jag för rättigheter när det gäller hur min information behandlas?

Vi på NuvoAir anser att du alltid bör kunna skydda din integritet när du använder våra tjänster. Därför garanterar vi att du har följande rättigheter:

 • Åtkomst till din information

Din personliga information är och ska vara åtkomlig för dig. NuvoAirs tjänster låter dig exportera din personliga information i ett öppet format så att du enkelt kan komma åt eller lagra och överföra din information till ett annat register.

 • Rättigheten att ändra din information

Du kan när som helst ändra, radera eller uppdatera den personliga information som du direkt har uppgett. Det kan du göra på NuvoAirs plattform eller genom att skicka en förfrågan till oss.

 • Rättigheten att invända mot att din information behandlas

Du kan ha legitima skäl att invända mot att din personliga information behandlas. Det kan du göra genom att kontakta vår kundtjänst. Dock bör du vara medveten om att det kan begränsa tjänsterna som vi kan erbjuda dig.

 • Rättigheten att skydda din information

NuvoAir följer ett antal procedurer för att skydda din information när vi tillhandahåller tjänsterna. Dels förvaras din information på ett konto som är skyddat med lösenord, och dels krypteras all data med den senaste tekniken och branschens bästa praxis.

 • Rättigheten att kontrollera hur din information delas

NuvoAir har utvecklat en instrumentbräda som tydligt visar vem du beviljar att dela din personliga information med. Detta verktyg har utformats för att låta dig ta kontroll över din personliga information och över hur den delas med våra samarbetspartners eller andra användare.

 • Rättigheten att glömmas bort: att radera ditt konto

Du har alltid rättigheten att ta bort information som direkt kan identifiera dig, och även information som indirekt kan göra det, genom att radera ditt konto. Dock bör du vara medveten om att detta kan begränsa tjänsterna som vi kan tillhandahålla. 

Hur länge behålls min personliga information?

Vi hanterar endast din personliga information så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, d.v.s. så länge du har ett aktivt konto med NuvoAir. Om du inte har loggat in på ditt konto på två år raderas det och därmed din information. Om du väljer att radera ditt konto tas din personliga information bort så snart som vi kontrollerat att du inte gjort det av misstag.

Kan man använda flera profiler i appen?

En användare kan skapa flera profiler på samma konto (som då kallas för ”Master Account”, eller huvudkonto). Det kontot kan till exempel förvaltas av en vårdgivare som har flera patienter, eller av en förälder som ansvarar för sina barns hälsa. Vårdgivaren (eller föräldern) är då registeransvarig när det kommer till patienternas personliga information, och NuvoAir fungerar som registerförare. Vårdgivaren (eller föräldern) ska följa denna integritetspolicy samt relevanta lokala bestämmelser och lagstiftning för hur patientens data och information får behandlas och delas.

Delas min information med tredje part?

Du kan välja att dela din NuvoAir-information med tredje part såsom doktorer, vårdgivare, sjukhus och läkarförbund (”tredje part” eller ”samarbetspartners”). Med ditt medgivande kan NuvoAir även motta information som du tidigare skickat till en sådan tredje part. Detta kan göras genom vårt API-system eller Apple HealthKits API:

 • Vi delar endast din hälsodata med tredje part med ditt uttryckliga medgivande.
 • Vi delar aldrig din information med marknadsföringsbolag eller bolag som handlar med data eller information.
 • Din information, oberoende av om den kommer från NuvoAirs produkter och tjänster, samarbetspartners eller Apple HealthKit, används ej för marknadsföring eller reklam.
 • Alla våra samarbetspartners regleras på ett sätt som förhindrar dem från att använda och/eller dela din personliga information för marknadsföring eller reklam.
 • Om du väljer att dela din information från NuvoAir med Apple HealthKit hanteras informationen du delar med HealthKit i enlighet med Apples villkor och integritetspolicy. 

Var förvarar vi informationen, och hur behandlas den?

Beroende på var du befinner dig förvaras och behandlas din information i:

 • Europa: Tyskland
 • Nordamerika och resten av världen: USA
 • Australien: Australien

Din information skickas inte utanför länderna ovan utan ditt uttryckliga medgivande.

Är min information säker?

NuvoAir åtar sig att skydda din information och har tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att göra detta. Om en säkerhetsöverträdelse orsakar olaga intrång i vårt system, och om detta påverkar dig, kommer NuvoAir att meddela dig så snart som möjligt och sedan rapportera vilka åtgärder som har vidtagits. Dock kan du vara säker på att vi använder de senaste säkerhetsåtgärderna och bästa praxis för att skydda din information.

När din information överförs

Vi använder de senaste säkerhetsåtgärderna och bästa praxis samt standardkryptering för att skydda information när den överförs. Det kallas för Transport Layer Security – TLS.

När din information förvaras

Kryptering används när din information förvaras och görs genom ett antal säkerhetsteknologier för förvaring, kryptering av nätverk och API. Systemen som krypterar och behandlar information måste kunna kommunicera med system som hanterar så kallade nycklar (”keys”).

Hur fungerar NuvoAirs cookies och annan liknande teknologi?

NuvoAir använder cookies eller liknande teknologi, som enpixels-gif och webbrickor, för att samla in loggdata. För detta kan Mixpanel eller fabric.io användas, bland andra. Vi använder både sessionsbaserade och permanenta cookies. Cookies är små textfiler som skickas från din dator eller app till oss och från oss till din dator eller app varje gång du använder webbsidan eller appen. De är unika för ditt NuvoAir-konto eller din webbläsare. Sessionsbaserade cookies är endast aktiva när din webbläsare är öppen och raderas automatiskt när du stänger den. Permanenta cookies finns kvar tills din webbläsare tar bort dem eller de går ut.

Vissa cookies är kopplade till ditt NuvoAir-konto och din personliga information för att komma ihåg dig när du loggar in. Andra cookies är inte länkade till ditt konto, utan är unika och låter oss analysera sidan och anpassa den, bland annat. Du kan välja att inte tillåta cookies på din webbläsare, dock kan det begränsa vilka tjänster du kan använda.

NuvoAir beslutar om och använder egna cookies på domänerna som ägs av bolaget. Dessutom använder vi tredje part, som Google Analytics, för analyser av hemsidan. Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part såsom Google Analytics på deras hemsida.

Kan integritetspolicyn ändras?

Vi kan komma att ändra integritetspolicyn. Du kan se när den senaste policyn trädde i kraft genom att titta på datumet längst ner på sidan. Alla uppdateringar eller ändringar träder direkt i kraft när vi meddelar en ny policy genom att (till exempel, men inte uteslutande) lägga upp en uppdaterad version eller annan notis på webbsidan. Vi uppmuntrar våra användare att regelbundet se över integritetspolicyn för att hålla sig informerade om förändringar som kan påverka dem.

Hur kan jag kontakta NuvoAir?

Registeransvarig för den personliga informationen som tillhandahålls av individer och behandlas av företaget är NuvoAir AB, bolagsnummer 556924-7686. Har du frågor om NuvoAir, våra tjänster eller vår integritetspolicy? Hör gärna av dig via e-post till privacy@nuvoair.com eller genom att skicka ett brev till oss på Riddargatan 17 D, 3 tr., 114 57 Stockholm, Sverige.

Vänligen notera att du även har rättigheten att göra ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet om du har kommentarer eller problem angående NovuAirs hantering av din personliga information.

Villkor

ÖVERSIKT

Genom att använda vår webbsida (”sidan”), applikationen (antingen genom iOS eller Android), instrumentbrädan eller liknande och/eller genom att köpa tjänster eller produkter från oss eller genom att använda våra tjänster godkänner du följande villkor (”villkoren”), inklusive övriga villkor och policys, såsom vår integritetspolicy (som du hittar på sidan eller genom en länk) samt tillämpliga lagar, regleringar och riktlinjer. I villkoren refererar ”vi”, ”oss” eller ”vår” till NuvoAir som erbjuder sina tjänster, information och verktyg på basis av att du godkänner dessa villkor.

Villkoren gäller alla som använder tjänsterna, inklusive men ej begränsat till användare som är säljare, representerar webbläsare, kunder, återförsäljare och/eller som bidrar med innehåll.

Vi ber dig att läsa igenom villkoren noggrant innan du besöker sidan eller använder våra tjänster. Genom att använda tjänsterna eller sidan godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner dem kan du inte heller nå tjänsterna, eftersom villkoren måste accepteras för användning.

Alla nya funktioner och/eller verktyg som läggs till på sidan täcks även av dessa villkor. Du kan se över de aktuella villkoren på den här sidan när som helst. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra, revidera eller ersätta alla delar av villkoren genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar. Du ansvarar själv för att se till att du läser igenom den här sidan regelbundet för att se om den uppdaterats eller förändrats. Fortsatt användning av sidan och tjänsterna efter eventuella ändringar utgör ett godkännande av dessa.

Vår butik sköts genom Shopify Inc. De tillhandahåller plattformen som låter oss sälja våra produkter och tjänster till dig.

DEL 1 – VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du är myndig i ditt område eller ditt land, eller att din målsman godkänt att du använder tjänsterna.

Produkterna får ej användas för olagliga eller otillåtna syften. Du får inte heller använda tjänsterna för att bryta mot en lag, reglering eller riktlinje (inklusive, men inte begränsat till, lagar om upphovsrätt).

Det är förbjudet att skicka eller integrera virus, farliga program, eller destruktiv kod.

Att bryta mot eller att överträda villkoren kommer att resultera i att din åtkomst till tjänsten stängs ner. Vi kan även vidta andra åtgärder, till exempel för att förhindra dig från att använda tjänsterna, när som helst och utan tidigare meddelande. Om vår verksamhet påverkas eller skadas av ett brott eller en överträdelse kan vi komma att kräva skadestånd från dig.

 DEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra tillhandahålla tjänsterna till vem som helst, när som helst. Genom att godkänna villkoren förstår du att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan skickas utan kryptering, och involvera (a) flera nätverk, och (b) ändringar för att passa de tekniska kraven för anslutna nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid för överföring mellan nätverk.

Du åtar dig att inte kopiera, duplicera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsterna eller användning av tjänsterna, och ej heller åtkomst till tjänsterna eller kontakter där tjänsten tillhandahålls, utan uttrycklig och skriftlig tillåtelse från oss. 

Villkoren är uppdelade i delar för att göra dem så överskådliga som möjligt. Detta påverkar eller begränsar ej villkoren.

 

DEL 3 - EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi avsäger oss ansvaret för att informationen som finns tillgänglig på sidan eller applikationen är exakt eller komplett. Materialet som är tillgängligt genom tjänsterna och på sidan tillhandahålls endast för allmän information och bör ej användas som den enda grunden för beslutsfattande utan grundläggande, exakt och aktuell information. Att helt förlita sig på materialet som tillhandahålls sker på egen risk.

Sidan, applikationerna och tjänsterna kan innehålla viss historisk information. Den är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rättigheten att ändra innehållet när som helst, men har ingen skyldighet att uppdatera informationen på sidan, i applikationen eller tjänsterna. Du accepterar att det är ditt eget ansvar att se till att du har läst de senaste villkoren och/eller ändringarna.

 

DEL 4 – FÖRÄNDRINGAR I PRISER ELLER TJÄNSTER 

Priserna för våra produkter samt våra tjänster kan komma att förändras. Dessutom förbehåller vi oss rätten att, när som helst och utan att meddela detta, uppdatera våra priser för tjänsterna som tillhandahålls, inklusive applikationen, instrumentbrädan eller andra framtida tjänster som NuvoAir erbjuder eller kommer att erbjuda. Du kan då välja att inte längre använda tjänsterna genom att inte betala det nya priset för dem. Det enda sättet att fortsatt använda tjänsterna är att betala det aktuella eller uppdaterade priset.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avveckla tjänsten (eller en del av den) utan tidigare meddelande. Du, eller en tredje part, kan ej kräva något annat om vi ändrar tjänsten, dess pris, avbryter eller avslutar den.

DEL 5 – PRODUKTER OCH TJÄNSTER (om tillämpligt)

 Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast genom sidan. För mer information om avsedd användning, garantier, etc. för vår Smart Air Spirometer, vänligen se tillägg 1. Våra produkter eller tjänster kan vara begränsade och kan endast bytas eller returneras i enlighet med vår policy för returer (vänligen se tillägg 1).

Vi har ansträngt oss för att visa färger och bilder på våra produkter som är så rättvisande som möjligt i butiken. Vi kan dock inte garantera att din skärm visar färgerna såsom de ser ut i verkligheten, och dessa kan skilja sig från den faktiska produkten.

Vi förbehåller oss rätten att, men måste ej, begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till vissa personer, geografiska områden eller jurisdiktioner. Detta avgörs för varje enskilt fall. Vi förbehåller oss även rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst utan tidigare meddelande och efter vårt beslut. Vi förbehåller oss rätten att avveckla produkter eller tjänster när som helst. Erbjudanden för produkter eller tjänster är ogiltiga på platser där liknande erbjudanden förbjuds.

Vi kan inte garantera att kvaliteten på produkterna, tjänsterna, informationen eller annat innehåll som du köpt eller får tillgång till kan leva upp till dina förväntningar, eller att fel i tjänsterna rättas.

 

DEL 6 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

NuvoAir har och kommer att bibehålla alla äganderättigheter, inklusive men ej begränsat till immateriella rättigheter, för allt innehåll och alla aspekter av sidan och applikationen, tjänsterna och produkterna. Rättigheterna NuvoAir har överförs ej till dig genom användning eller köp.

Vi tillåter endast att du har åtkomst till och använder tjänsterna samt all information vi tillhandahåller för personliga syften. 

Innehållet i tjänsterna får ej användas på sätt som inte inkluderas i dessa villkor. Det är ej tillåtet att utge, ändra, justera, skicka, översätta, återanvända, skicka vidare, kopiera, reproducera, visa, ladda upp eller på annat sätt använda informationen från tjänsten på något sätt utan skriftligt godkännande från NuvoAir. Dessutom är det ej tillåtet att använda informationen för kommersiellt bruk.

Om ej annat anges i denna paragraf kan NuvoAir inte garantera att din användning av tjänsterna eller informationen inte bryter mot regler från tredje part som inte ägs eller samarbetar med NuvoAir. Utöver ovanstående undantag för begränsad tillåtelse ger NuvoAir ingen licens eller äganderättighet verken till dig eller tredje part.

Tjänsterna kan innehålla eller referera till skyddad information, teknologi, produkter, processer eller annan information som tillhör NuvoAir och/eller dess samarbetspartners. Du som användare erbjuds ingen licens eller rättighet till att använda information, patent, affärshemligheter, teknologier, produkter, processer eller annan skyddad information som tillhör NuvoAir eller dess samarbetspartners.

 

DEL 7 – BETAL- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning du gör hos oss. Vi kan enligt eget omdöme begränsa eller annullera kvantiteten som köps av en person ellrt ett hushåll, eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs från samma konto, med samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma adress för leverans eller betalning. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi kontakta dig genom epost eller din/ditt angivna adress/telefonnummer såvida du angivit den informationen när du gjorde din beställning. Vi förbehåller oss rätten att även begränsa beställningar som vi bedömer görs av återförsäljare eller distributörer.

Du åtar dig att tillhandahålla aktuell, relevant komplett och korrekt betal- och kontoinformation för alla köp som görs genom vår butik. Du åtar dig även att regelbundet uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och ditt kreditkort samt dess utgångsdatum så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om nödvändigt.

För mer information, vänligen se vår policy om returer.

DEL 8 – VERKTYG FRÅN TREDJE PARTER

Vi kan tillhandahålla tillgång till verktyg från tredje parter som vi inte övervakar, och som vi inte kan kontrollera eller påverka.

Du godkänner och accepterar att vi tillhandahåller denna typ av verktyg i befintligt skick och alltså utan garantier, representationer eller villkor och utan påskrift. Vi kan ej ansvara för problem som uppstår från eller relaterar till användning av valfria verktyg från tredje parter.

Användning av verktyg från tredje parter är valfri och sker helt på egen risk. Du bör försäkra dig om att du förstår och godkänner de villkor som dessa verktyg och användning av dem medför.

NuvoAir kan även komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner (inklusive nya verktyg och resurser) som även de omfattas av dessa användarvillkor.

DEL 9 – LÄNKAR FRÅN TREDJE PARTER

Visst innehåll, produkter och tjänster som vi erbjuder kan inkludera material från tredje parter.

Länkar från tredje parter kan omdirigera dig till utomstående webbsidor som inte är anknutna till oss. Vi kan ej ansvara för att granska eller utvärdera innehållet eller dess korrekthet, och ej heller garantera eller lagligt ansvara för material eller webbsidor från tredje parter, deras innehåll, produkter eller tjänster.

Vi ansvarar ej för skador som är relaterade till köp av våra varor, tjänster, resurser eller sidans innehåll, eller för köp som görs på sidor som tillhör tredje parter. Vänligen läs noggrant igenom villkor och policys på sidor från tredje parter och säkerställ att du förstår dem innan du gör ett köp. Om du har klagomål, problem eller frågor bör dessa riktas till den tredje parten.

DEL 10 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH INLAGOR

Om du på vår förfrågan skickar in specifik information (till exempel för att delta i en tävling), eller om du utan förfrågan skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material online, via email, post eller övrigt (”kommentarer”) godkänner du att vi utan begränsning och när som helst kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda kommentarer som du skickar till oss. Vi har ingen skyldighet att (1) behandla kommentarer som konfidentiella; (2) betala ut ersättning för kommentarer; eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, bevaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer som olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt olämpligt, eller som bryter mot äganderättighet eller dessa villkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte strider mot rättigheterna för tredje parter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritetspolicy, personlig eller övrig äganderätt. Du godkänner även att dina kommentarer inte är ärekränkande eller på annat sätt olagliga, hotfulla eller obscena, samt att de inte innehåller virus eller skadliga program som på något sätt kan påverka tjänsterna eller produkterna. Det är ej tillåtet att använda en falsk e-postadress, att låtsas vara någon annan, eller på annat sätt missleda oss eller tredje parter om upphovet till kommentarerna. Du är själv ansvarig för kommentarer som du gör och för att de stämmer. Vi kan ej ansvara för kommentarer som du eller tredje parter skickar.                                                                                                                    

DEL 11 – PERSONLIG INFORMATION

Vår integritetspolicy beskriver sätten på vilka information om en individ som besöker sidan och/eller applikationen samt använder tjänsterna kan samlas in, användas, delas, skickas eller förvaras av oss. Utöver informationen som täcks av vår integritetspolicy behandlas kommunikation eller material som skickas genom tjänsterna (inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller annat) som icke-konfidentiellt och ej skyddat.

Om du skickar information eller material till oss eller lägger upp information eller material via tjänsterna är du ansvarig för att det är tillåtet och att du inte strider mot den andra partens rättigheter. Du godkänner att information som skickas till NuvoAir automatiskt och omedelbart ger oss en obegränsad, exklusiv, royaltyfri och överlåtningsbar licens som kan överföras fritt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, rättigheten att göra ändringar, inklusive att radera information, samt att publicera information och material.

Du godkänner att du friskriver NuvoAir från kostnader, krav, eller ersättningar som relaterar till information eller material som du skickar till oss via post eller genom tjänsterna.

NuvoAir kan, men måste ej, ta bort innehåll om vi bedömer att det bryter mot dessa villkor.

DEL 12 – FEL OCH UTELÄMNANDEN

Emellanåt kan information finnas tillgänglig genom eller i våra tjänster som inkluderar typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden. Detta kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider eller tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera dessa fel eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera informationen eller avbryta beställningar om informationen är felaktig. Detta kan ske utan tidigare meddelande, inklusive efter att du har gjort en beställning.

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga informationen i tjänsterna eller på relaterade produkter eller sidan, inklusive och ej begränsat till prisinformation, där detta inte krävs av lagen. Inget angivet datum för uppdatering i tjänsterna eller relaterade produkter eller sidor bör tolkas som att informationen nödvändigtvis har ändrats eller uppdaterats på det datumet.

DEL 13 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver de andra förbuden i villkoren är du förbjuden från att använda tjänsterna eller innehållet: (a) för olagliga syften; (b) för att uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, regionala eller internationella regler eller bestämmelser; (d) för att bryta mot immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, förolämpa, skada, förtala, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationalitet eller handikapp; (f) för att skicka falsk eller missledande information; (g) för att ladda upp eller sprida virus eller andra skadliga program eller kod som kan användas för att påverka funktionaliteten av tjänsten eller relaterade produkter, sidor eller internet; (h) att samla in eller bevaka andras personliga information; (i) att skicka spam, utöva phishing, crawla eller på annat sätt använda annans information; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att påverka eller undvika säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller relaterade produkter eller sidor, andra webbsidor eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten, relaterade produkter eller sidor om du bryter mot dessa bestämmelser, eller om vår verksamhet blivit påverkad eller skadad av din användning av sidan, produkterna eller tjänsterna. Vi kan i dessa fall komma att kräva ersättning från dig.

DEL 14 – GARANTIER OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Vi kan inte garantera att din användning av tjänsterna inte kommer att störas eller att tjänsterna är säkra eller fria från fel.

Vi kan inte heller garantera att resultaten som fås genom användning av tjänsten är korrekta eller pålitliga.

Du godkänner att vi ibland kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta den, utan att meddela dig.

Du godkänner även uttryckligen att ditt användande av tjänsterna, eller oförmågan att använda dem, sker helt på egen risk. Tjänsterna och produkterna som levereras genom tjänsterna tillhandahålls (om inte annat anges) i befintligt skick och utan vare sig uttalad eller underförstådd garanti för marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet eller att det inte föreligger något intrång.

NuvoAir, dess företagsledare, anställda, samarbetspartners, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer och licenshållare ansvarar ej för skador, förluster, krav eller direkta eller indirekta skador av någon typ som inkluderar (men ej begränsas till) förlorad inkomst, förlorad vinst, förlust av besparingar eller information, ersättningskostnader eller skadeståndförpliktelser som uppstår på grund av användning av tjänsterna eller produkter som tillhandahålls genom tjänsterna, eller för andra krav som relaterar till din användning av tjänsterna eller produkterna. Detta inkluderar även (men är ej begränsat till) fel eller utelämnanden i innehållet, eller förluster eller skador som beror på att tjänsterna, innehållet eller produkterna skickas, läggs upp eller på annat sätt görs tillgängliga. I områden eller jurisdiktioner som inte tillåter friskrivande av ansvar direkta eller indirekta skador begränsas vårt ansvar till den omfattning som tillåts av gällande lagstiftning.

DEL 15 - ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Du godkänner att du friskriver NuvoAir och dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, partners, ledning, agenter, leverantörer, licenshållare, återförsäljare, tjänsteleverantörer, praktikanter och anställda från ersättningskrav eller andra krav, inklusive avgifter för advokater som görs av tredje part på grund av att du brutit mot dessa villkor eller dokumenten som de inbegriper som referens, eller att du brutit mot en lag eller en tredje parts rättigheter.

DEL 16 – OGILTIGA BESTÄMMELSER

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar ska den eller de fortfarande verkställas i den mån lagen tillåter. I sådant fall ska denna del av villkoren ignoreras, vilket ej påverkar giltigheten eller verkställbarheten av de övriga bestämmelserna som fortsatt är giltiga och verkställbara.

DEL 17 - UPPHÄVNING

Skyldigheterna och förbindelserna som parterna åtagit sig före datum för eventuell upphävning kvarstår för alla ändamål även efter en upphävning.

Dessa villkor gäller så länge de inte upphävs av oss eller av dig. Du kan upphäva villkoren när som helst genom att kontakta oss och meddela att du inte längre vill använda våra tjänster. I annat fall upphävs de när du inte längre använder tjänsterna.

Om vi enligt vårt eget omdöme anser att du inte har följt dessa villkor eller en del av dem, eller om vi misstänker att så är fallet, kan vi även upphäva dessa villkor när som helst och utan förvarning. I sådant fall är du ansvarig för eventuella förfallna kostnader som du är skyldig fram till och inklusive datumet för upphävningen, och du kommer att nekas åtkomst till tjänsterna (eller del av dem).

DEL 18 – AVTALET SOM HELHET

Om vi inte verkställer eller tillämpar en rättighet eller bestämmelse i detta avtal utgör det inte på något sätt att vi avstår från dessa.

Villkoren och policys eller regler som vi lägger upp genom och gällande tjänsterna utgör avtalet som helhet och en överenskommelse mellan dig och oss. Detta bestämmer hur du får använda tjänsterna och ersätter tidigare eller samtida överenskommelser, kommunikation eller förslag, vare sig dessa är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men ej begränsat till, tidigare versioner av villkoren).

 

Otydligheter i tolkningen av dessa villkor ska ej tydas som negativa för parten som bestämt dem.

DEL 19 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och separata överenskommelser genom vilka vi tillhandahåller tjänsterna ska regleras och tolkas enligt Sveriges lag så länge de inte motstrider lagen.

 

DEL 20 – ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Du kan när som helst se den aktuella versionen av villkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt eget omdöme uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa villkor genom att publicera uppdateringar eller förändringar. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera tjänsterna och villkoren. Fortsatt användning av eller åtkomst till tjänsterna följande ändringar i villkoren utgör ett medgivande och godkännande för förändringarna eller uppdateringarna. 

DEL 21 - KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor om villkoren kan du skicka dem till oss på info@nuvoair.com.

Tillägg 1 – Användning av Air Smart Spirometer

ANVÄNDNINGSINFORMATION

Air Smart Spirometer har utvecklats för att mäta forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund (FEV1) och forcerad vital kapacitet (FVC) genom en forcerad exspiratorisk manöver. Dessa värden kan användas för att upptäcka, bedöma och granska sjukdomar som påverkar lungfunktionen, såsom bronkial astma, COPD och cystisk fibros. Air Smart Spirometer är utvecklad för användning av:

 • Hälsovårdspersonal som är utbildad att utföra lungfunktionstester på patienter i alla åldrar och som är kapabla att utföra lungfunktionstester.
 • Vuxna som utbildats av kvalificerad hälsovårdspersonal eller genom egen inlärning och som förstår hur de ska utföra ett lungfunktionstest av hög kvalitet. 

En kompetent vuxen person kan hjälpa ett barn att utföra lungfunktionstest i hemmamiljö. Diagnos ska dock alltid bestämmas av hälsovårdspersonal – användning hemma är endast för indikativa ändamål.

BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNING

Ett lungfunktionstest ska endast utföras när användaren är i viloläge (d.v.s. när de inte upplever andnöd), har så god hälsa som möjligt och är mottaglig för testet.

En analys av resultaten av ett lungfunktionstest i sig är inte tillräckligt för att diagnosticera ett kliniskt tillstånd. Tolkning av testet och förslag på behandling måste tillhandahållas av en doktor.

Ett korrekt lungfunktionstest beror på användarens kapacitet att andas in och ut all luft så komplett och så snabbt som möjligt. Om dessa grundläggande aspekter inte uppfylls kommer resultaten av ett lungfunktionstest inte vara korrekta och därför oacceptabla.

Det är användarens ansvar att framställa ett acceptabelt test. Speciell försiktighet bör iakttas när testet utförs på äldre personer, funktionshindrade personer eller barn.

Enheten bör aldrig användas om det är möjligt eller troligt att resultaten kan påverkas eller försämras av externa faktorer.

Vissa tillstånd kan vara relativt farliga för patienten, eller påverka resultaten från ett lungfunktionstest. Dessa inkluderar (men är inte begränsade till): ostabil kardiovaskulär status, ostabil angina pectoris, en hjärtinfarkt under den senaste tiden (inom en månad) eller lungemboli, hemoptys med okänt ursprung, lungkollaps under den senaste månaden, artärbrock i brösthålan eller bukhålan, cerebrala artärbrock, operation av brösthålan, bukhålan eller ögonen under den senaste månaden, akuta tillstånd såsom illamående eller kräkningar, allvarliga sjukdomar i luftvägarna, fysiska begränsningar, kognitiva funktionshinder eller demens.

GARANTI

NuvoAir AB (”NuvoAir") garanterar att Air Smart Spirometer kommer att (a) prestera enligt angivna specifikationer och (b) vara utan defekter i material eller tillverkning i ett (1) år efter ditt köp. Om din Air Smart Spirometer inte presterar eller har defekter är NuvoAirs ansvar enligt dessa villkor att, om vi bedömer det som lämpligt, ersätta den aktuella enheten, eller att återbetala inköpspriset för den.

Denna garanti gäller ej Air Smart Spirometer som har (a) skadats av till exempel åska eller vatten, (b) försummats, ändrats, felanvänts eller använts för ett annat syfte än vad produkten tillhandahålls för, (c) öppnats av dig eller av någon annan, (d) använts i samband med produkter från tredje parter som inte godkänts av NuvoAir, eller (e) använts på något sätt som inte stämmer överens med instruktionerna som tillhandahålls av NuvoAir.

Om NuvoAir ersätter en defekt Air Smart Spirometer enligt denna garanti täcks ersättningsprodukten av den ursprungliga garantin, och garanteras till slutet av denna period. Ingen ersättningsprodukt garanteras längre än två (2) år sedan leveransdatum för den Air Smart Spirometer som ursprungligen köpts.

Den här garantin inbegriper hela avtalet mellan dig och NuvoAir gällande alla frågor om garanti, och ersätter alla eventuella skriftliga eller muntliga överenskommelser, representationer eller avtal angående garantin. Det enda undantaget till detta är (om tillämpligt) villkoren för en annan garanti eller tjänst mellan dig och NuvoAir som uttryckligen innefattas eller läggs till, och som inte ändrar eller ersätter dessa villkor. I sådana fall gäller dessa villkor även för den Air Smart Spirometer som du har köpt.

Om en annan garanti eller överenskommelse mellan dig och NuvoAir uttryckligen ersätter eller ändrar villkoren i denna garanti gäller dessa ersatta eller ändrade villkor ej om inte du (eller din återförsäljare) och NuvoAir har godkänt det skriftligen. Om du inte har köpt din Air Smart Spirometer från NuvoAir förbehåller sig NuvoAir att kräva bevis på köp för att behandla din förfrågan.

Eventuella dispyter som har grund i ditt köp eller användande av Air Smart Spirometer, inklusive anspråk på garanti, görs enligt svensk lag och utan konflikt med lagens principer.

Rättsliga åtgärder som gäller Air Smart Spirometer måste i första hand endast presenteras till Stockholms tingsrätt. Genom att acceptera Air Smart Spirometer godkänner du Stockholms tingsrätts jurisdiktion, samt att du inte kommer att motsäga den eller använda ett annat forum, eller på något annat sätt försöka att behandla ärenden gällande Air Smart Spirometer på annat sätt eller på en annan rättslig instans.

RETURER

Om du önskar returnera en defekt Air Smart Spirometer till NuvoAir är det ditt ansvar att ordna och betala för frakten. NuvoAir betalar i endast för sina egna fraktkostnader för ersättningar eller returer inom Europa, och fraktkostnader utöver detta är ditt ansvar. NuvoAir erbjuder ej service eller reparationer direkt på sina anläggningar och erbjuder ej heller besök för att reparera defekta Air Smart Spirometer eller lösa problem med dessa.

 

BACK TO TOP